Schadeclaim annuleringsverzekering

U kunt het digitale schadeformulier inzake de annuleringsverzekering hieronder downloaden.

Schadeformulier

Upload het ingevulde schadeformulier

Of u kunt onderstaande formulier invullen en indienen.

Schadeformulier annuleringsverzekering

Bij het invullen van dit schadeformulier, verzoeken wij u vriendelijk om
de gegevens die van toepassing zijn voor uw schadeclaim zo volledig mogelijk in te vullen.

Invullen bij annulering door ziekte, ongeval of overlijden.

Gegevens zieke/gewonde/overledene
Invullen bij voortijdige terugkeerInvullen bij vertreksvertraging van boot, bus, trein of vliegtuig

Invullen bij annulering of voortijde terugkeer door andere oorzaken dan ziekte of ongeval.Bestanden uploaden en ondertekenen

Hier kunt u documenten uploaden zoals: 

  • De originele annuleringskostennota;
  • De boekingsfactuur- of nota;
  • Bij losse boekingen of zelf samengestelde reis, de reserveringsbevestiging(en) en het bewijs van de aanbetaling(en).

Voor het verwerken van uw schadeclaim, dienen wij in het bezit te worden gesteld van uw (digitale) handtekening. Hier kunt u uw digitale handtekening zetten.

Wat doet de verzekeringsmaatschappij met uw persoonsgegevens?

Bij de aanvraag van een verzekering verwerken wij persoonsgegevens. Wij gebruiken deze gegevens voor het aangaan en uitvoeren van uw verzekeringsovereenkomst en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van de voorkoming en bestrijding van fraude. De verkregen persoonsgegevens kunnen ook worden verwerkt door derden die ons hierbij ondersteunen. In ons acceptatieproces maken wij gebruik van profilering om het risico
in te schatten en geautomatiseerde besluitvorming bij de vaststelling van de premie. In verband met een verantwoord acceptatiebeleid kan de verzekeringsmaatschappij uw gegevens raadplegen bij de Stichting CIS te Zeist. Doelstelling van de verwerking van persoonsgegevens bij CIS is het beoordelen van risico’s en het beheersen en tegengaan van verzekeringscriminaliteit. Als u hier meer over wilt lezen dan kan dit op de website van de Stichting CIS.

Meer informatie over de manier waarop wij omgaan met persoonsgegevens en uw rechten ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens vindt u in de privacyverklaring op onze website. Op de verwerking van persoonsgegevens is de ‘Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars’ van toepassing. De volledige tekst van de gedragscode kunt u raadplegen via de website van het Verbond van Verzekeraars (www.verzekeraars.nl)