Online schade melden

Heeft u schade aan of door uw motorvoertuig of u wenst een claim in te dienen onder uw reisverzekering?

Klik dan op onderstaand icoon om het schadeformulier in te vullen.

Voor alle andere schade, kunt u  het algemeen schadeformulier van Klaas Vis invullen. 

Heeft u vragen/opmerkingen inzake de schadeclaim, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Algemeen schadeformulier - Klaas Vis

Dit is een algemeen schadeformulier en zodoende zullen er vragen zijn die geen betrekking hebben op uw schadeclaim, wij verzoeken u dan ook vriendelijk om de vragen met betrekking op uw schadeclaim zo volledig mogelijk in te vullen. 

Gegevens verzekeringnemer

Is deze schade al gemeld?

Bent u elders tegen deze schade verzekerd?

Zijn bepaalde voorwerpen apart verzekerd?

(bijvoorbeeld sieranden, electronica e.d.)

Informatie schadevoorval


Gegevens beschadigde en/of vermiste voorwerpen

Schade aan glas, bijvoorbeeld een ruit

Wanneer het geen glas/ruitschade betreft, kunt u onderstaande vragen overslaan. U kunt verdergaan naar het kopje" Schadeherstel".


Is het glas gebroken en/of anderszins defect? Zo ja,

Is/wordt de schade hersteld met een ruit van dezelfde soort?

Werden er noodvoorzieningen aangebracht?Schadeherstel

Is de schade herstelbaar?

Wie voert de reparatie uit?


Schade met/door (plezier)vaartuigen


Door wie is de schade veroorzaakt?

In welke relatie staat deze persoon tot u?

Bijvoorbeeld een familielid, dienstverband o.i.d.

Heeft u politie aangifte gedaan?

Waren er getuige(n) aanwezig?

Kan de schade naar uw mening verhaald worden op een ander

Zo ja, wilt u hieronder de gegevens van de wederpartij opgeven:

Schade aan anderen (Aansprakelijkheid)Gegevens benadeelde

Is de benadeelde verzekerd voor deze schade? Zo ja, 


SlotverklaringVoor het verwerken van uw schadeclaim, dienen wij in het bezit te worden gesteld van uw (digitale) handtekening. Hier kunt u uw digitale handtekening zetten.

Wat gebeurd er met uw persoonsgegevens?

De op dit formulier ingevulde en eventueel nader over te leggen persoonsgegevens kunnen worden opgenomen in de cliëntenregistratie gevoerd door de maatschappij waarbij u verzekerd bent, of die u aansprakelijk acht. Deze registratie is aangemeld bij de Registratie kamer. Een afschrift van het aanmeldingsformulier ligt ter inzage bij deze maatschappij.

Waar kunnen de gegevens nog meer aan verstrekt worden?

De verstrekte gegevens kunnen ook worden verwerkt in het Centraal Informatie Systeem van de in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen. Aanmelding van deze registratie bij de Registratiekamer is gedaan op 23.04.1990. Een afschrift van het formulier van aanmelding ligt voor een ieder ter inzage bij Stichting CIS.