Inboedelwaardemeter 2024

 

Deel A

Heeft uw woning inclusief bijgebouw(en) meer dan 300 m2 oppervlakte?

Nee? Geeft u dan het aantal kamers op.

Als kamers worden beschouwd: woon-, eet-, slaap-, studeer-, en hobby kamers, serre, garage en schuur.

Niet als kamers worden beschouwd: Keuken, gang, vestibule, badkamer of douchecel en bergruimten. 
Ja? Geeft u dan svp aan hoeveel de totale oppervlakte van uw woning inclusief bijgebouw(en) bedraagt:Deel B


Zo ja welk bedrag boven de € 12.000,-?
Onder audiovisuele en computerapparatuur vallen:
• alle beeld-, geluids-, ontvangst- en zendapparatuur;
• alle soorten computerapparatuur (inclusief spelcomputers);
• alle bij bovengenoemde apparatuur behorende randapparatuur;
• alle standaardsoftware;
• alle geluids-, beeld- en informatiedragers (bijv. CD’s, DVD’s, USB-sticks)


Zo ja welk bedrag boven de € 6.000,-?
Lijfsieraden zijn sieraden, inclusief horloges, vervaardigd om op of aan
het lichaam te dragen en die geheel of ten dele bestaan uit edel- of
ander metaal, gesteente, mineraal, (bloed)koraal of andere dergelijke
stoffen, alsmede parels.
LET OP: het diefstalrisico (dus niet de overige risico’s) van lijfsieraden
is op Inboedel Optimaal verzekeringen standaard beperkt tot € 6.000,–.
Als u het diefstalrisico van lijfsieraden voor een hoger verzekerd bedrag
wilt verzekeren, neemt u dan contact met uw verzekeringsadviseur op.


Zo ja welk bedrag boven de € 15.000,-?
Onder bijzondere bezittingen worden waardevolle eigendommen verstaan, zoals o.a. verzamelingen, antiek, kunst, muziekinstrumenten, enz.
Onder huurdersbelang worden alle veranderingen en verbeteringen aan
de huurwoning verstaan die door u als bewoner voor eigen rekening zijn
aangebracht. Hieronder vallen o.a. verbeteringen aan de C.V., keuken en
sanitaire installaties, betimmeringen, parket- en tegelvloeren, schuurtjes, schuttingen enz.


Onder eigenaarsbelang worden alle aard- en nagelvaste met de woning
verbonden verbeteringen en/of voorzieningen verstaan die u als apparte -
mentseigenaar voor eigen rekening heeft aangebracht en die niet gedekt
zijn op een verzekering ten name van de Vereniging van Eigenaren.
Hieronder vallen o.a. verbeteringen aan de C.V., keuken en sanitaire
installaties, betimmeringen, parket- en tegelvloeren e.d

Om de inboedelwaardemeter te verwerken, dienen wij in het bezit te zijn van uw (digitale) handtekening, klik hier om uw digitale handtekening te zetten.